Rock

8

Dievs, Svētī Latviju - Unknown Artist, Various - Dziesma Brīvai Latvijai (Vinyl, LP)

Posted on by Vudoramar

Kigagul

8 Comments

  1. Nov 18,  · Ģimene. Tauta. Valsts. Dievs. Daba. Darbs. Ticība. Cerība Mīlestība. Lūk, 3 x 3 vērtības, ko izceļ dzejnieks Imants Ziedonis! Ar pārdomām par Latviju – minēto vērtību kontekstā – dalās Jurģis Klotiņš, jauns mūziķis un politiķis. Piedāvājām tās – kā apveikumu Latvijas dzimšanas dienā – .
  2. Dziesma brīvai Latvijai-, - Lai līgo lepna dziesma Tev, brīvā Latvija! Kā sauli uzlēcošu Sirds tevi sveicina. Tu pērle iznirusi No dzelmju pusnaktīm; Kā pērli tevi dārgu Mēs sirdī glabāsim. Lai līgo lepna dziesma Tev, brīvā Latvija! Audz liela, skaista, spoža Kā saule lēcoša!
  3. Jul 08,  · "Dievs, svētī Latviju!". Autors: Baumaņu Kārlis, virsdiriģents Roberts Zuika. Ieraksts no XXV Dziesmu svētku noslēguma koncerta "Līgo!" ().
  4. Nov 17,  · Dievs, svētī Latviju! Kā ar # paliecmājās situāciju tiek galā Rīgas 1. Valsts ģimnāzijas an gļu valodas skolotājs Jānis Zeimanis, kurš šajā laikā mācību stundas vada attālināti? Noskaties video stāstu, lai ielūkotos kuplās ģimenes ikdienā un skolotāja darbā ārkārtas situācijā.
  5. Ak, lielais Dievs. Tautas lūgšanu sapulces slavēšana Tu esi labs. Tautas lūgšanu sapulces slavēšana Vēlos būt tuvāk. Svētī, Kungs. Tautas lūgšanu sapulces slavēšana Esmu es Tavs. Tautas lūgšanu sapulces slavēšana Tikai Viņš spējīgs glābt.
  6. UDK Di Dziesmu un deju svētku lieldraugs Atbalsta S w e d b a n k ^ IZDEVNIECĪBA Sastādītājs - Mārtiņš Klišāns Nošu datorsalikums - Andris Sējāns.
  7. Dievs, svētī Latviju! Baumaņu Kārlis, Baumaņu Kārlis. Ab Dievs, svētī Latviju, Eb Mūs' dārgo tēviju, Ab Svētī jel Latviju, Eb B9 Eb Ak, svētī jel to! Eb Eb7 Ab Kur latvju meitas zied, F F7 Bbm Kur latvju dēli dzied, D Ab Laid mums tur laimē diet, D/Ab Eb Eb7 Ab Mūs' Lat-vi-jā!
  8. Lyrics Dievs, svētī Latviju! Mūs’ dārgo tēviju Svētī jel Latviju Ak, svētī jel to! (repeat) Kur latvju meitas zied Kur latvju dēli dzied Laid mums tur laimē diet Mūs’ Latvijā! Translation God, bless Latvia! Our beloved fatherland Bless Latvia Oh bless it, we beseech thee! (repeat) Where Latvian daughters bloom Where Latvian sons sing Let Dievs, svētī Latviju Read More».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *